สึนามิ

posted on 22 Nov 2010 14:11 by jungapoa
"Tsunami" สึนามิเป็นชื่อคลื่นชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยชุดของคลื่นที่มีความยาวคลื่นค่อนข้างมาก
และช่วงห่างระยะเวลา ของแต่ละลูกคลื่นยาวนาน เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลในแนวดิ่งจม
ตัวลงตรงแนวรอยเลื่อน หรือการที่มวลของน้ำถูกกระตุ้นหรือรบกวน โดยการแทนที่ทางแนวดิ่ง
ของมวลวัตถุ สัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มการระเบิดและการประทุของภูเขาไฟหรือ
แม้กระทั่งการกระทบของอนุภาคขนาดใหญ่เช่น อุกกาบาตสามารถก่อให้เกิดคลื่นสึนามิได้ซึ่ง
คลื่นสึนามิสามารถทำลายชายฝั่งทะเลเป็นสาเหตุให้เกิดความพินาศเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

http://news.thaihealth.net/wp-content/uploads/tsunami.jpg
 
http://www.spufriends.com/channel/upload/articles2/4647828.jpg
 
"สึนามิ" เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่า Harbour Wave คำแรก สึ แปลว่า harbour คำที่สอง นามิ
แปลว่า คลื่น ปัจจุบันใช้เป็นคำเรียก กลุ่มคลื่นที่มีความยาวคลื่นมากๆขนาดหลายร้อยไมล์นับจากยอดคลื่นที่ไล่ตามกันไป เกิดขึ้นจากการที่น้ำทะเลในปริมาตรเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ถูกผลักดันให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ด้วยเหตุมาจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกส่วนที่อยู่ใต้ทะเลลึก บางครั้งก็เรียกว่า seismic wave เพราะส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว เรามักจะสับสนกับคำว่า สึนามิ กับ tidal wave ซึ่งเกิดจากน้ำขึ้นน้ำลง แต่ สึนามิ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการขึ้นลงของน้ำเลย
 
 
การเกิด สึนามิ
 
 
การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา จารุศิริ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร
       เดิมเคยเชื่อกันว่าในบริเวณมหาสมุทรอินเดียคงจะไม่มีปรากฏการณ์คลื่นสึนามิ ที่รุนแรงเกิดขึ้น เพราะถึงแม้ว่าทางด้านตะวันออกของทะเลอันดามันจะเป็นแนว รอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินเดีย  (Indian Plate) กับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย (Eurasian Plate) และมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ตาม แต่ก็ไม่เคยมีคลื่นสึนามิที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา
       จนเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้เกิดคลื่นสึนามิครั้งที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ มีผู้คน เสียชีวิตถึงประมาณ  ๒๒๐,๐๐๐ คน นับเป็นภัยทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ ๓ ของโลกเท่าที่มีการบันทึกไว้ โดยภัยธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ ๑ เกิดจากพายุไซโคลนพัดผ่านประเทศบังกลาเทศ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน และภัยทางธรรมชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ ๒ เกิดจากแผ่นดินไหวทาง ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙  มีผู้เสียชีวิตประมาณ  ๒๕๕,๐๐๐  คน

 
ภาพการเกิดคลื่นสึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มจากศูนย์กลาง
แผ่นดินไหวทางตะวันตกของหัวเกาะสุมาตรา แล้วแผ่ขยายไปทั่วทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
 
 
       คลื่นสึนามิดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นที่จุดกำเนิดของแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งด้าน ตะวันตกของหัวเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซีย แล้วเคลื่อนตัวแผ่ขยายไปทั่ว ทะเลอันดามัน จนถึงชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและเกาะศรี ลังกา บางส่วนของคลื่นยังเคลื่อนตัวไปถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาด้วย รวมประเทศที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ และมีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้น ๑๑ ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา 
มัลดีฟส์ โซมาเลีย แทนซาเนีย และเคนยา ในกรณีของประเทศไทย พิบัติภัยจากคลื่นสึนามิได้ก่อให้ เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศ เพราะมีการสูญเสียทั้งชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้คนเป็นจำนวนมากใน ๖ จังหวัดภาคใต้ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันคือ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล โดยเฉพาะที่จังหวัด พังงา กระบี่ และภูเก็ต มีการสูญเสียมากที่สุดเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว โดยไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อน จึงไม่ได้มีการ ระมัดระวังและป้องกันไว้ล่วงหน้า
       ลำดับเหตุการณ์ของการเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน  เมื่อวันที่  ๒๖   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗   มีดังนี้
- เวลา ๐๗.๕๙ น. ตามเวลาในประเทศไทย ได้เกิดแผ่นดินไหว มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณนอกฝั่งด้านตะวันตกทางตอนเหนือ ของหัวเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ละติจูด ๓.๓ องศา เหนือ ลองจิจูด ๙๕.๘ องศาตะวันออก ลึกลงไปในแผ่นดินประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มี ขนาดความรุนแรง ๙.๐ ตามมาตราริกเตอร์ นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด ที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามัน และรุนแรงมากเป็นอันดับ ๕ ของโลก นับตั้งแต่ พ .ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้
- หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไม่นาน ได้เกิดคลื่นสึนามิเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งตะวัน ตกเฉียงเหนือสุดของเกาะสุมาตรา ในจังหวัดอาเจะห์ ความสูงและความรุนแรงของ คลื่นทำให้เมืองและชุมชนตามชายฝั่งถูกทำลายอย่างกว้างขวาง มีผู้เสียชีวิต รวมกันทั้งหมดมากกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน บริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่ เมืองบันดาอาเจะห์ (Banda Ajeh) ซึ่งเป็นเมืองหลักของจังหวัด รองลงมาคือ ที่เมืองเมอลาโบะห์ (Meulaboh) ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลอยู่ไปทางใต้ของเมืองบันดาอาเจะห์ นับเป็น การสูญเสียชีวิตของผู้คนจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
- เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. คลื่นสึนามิได้เริ่มเคลื่อนตัวมายังชายฝั่งตะวันตกของ คาบสมุทรมลายู ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ กิโลเมตร ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของประเทศ มาเลเซีย  และภาคใต้ของไทย มีผู้เสียชีวิตที่เกาะปีนังในประเทศมาเลเซีย ประมาณ ๗๐ คน และใน ๖ จังหวัดภาคใต้ของไทย คือ   จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง รวมกันประมาณ ๕,๔๐๐ คน
- คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งเคลื่อนตัวต่อขึ้นไปทางเหนือจนถึงชายฝั่งของประเทศ พม่า และประเทศบังกลาเทศ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ ๑,๕๐๐ - ๑,๗๐๐ กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตที่บริเวณปากแม่น้ำอิรวดีของประเทศพม่า  ประมาณ ๖๐ คน ส่วนในประเทศบังกลาเทศมีรายงานผู้เสียชีวิต ๒ คน
- คลื่นสึนามิส่วนที่เคลื่อนตัวจากเกาะสุมาตรามุ่งไปทางตะวันตก เคลื่อนที่ ผ่านหมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์  ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศอินเดียกลางทะเลอันดามัน จากนั้นเคลื่อนตัวต่อไปถึง ชายฝั่งของรัฐทมิฬนาฑู และทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย รวมทั้ง บริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ทางใต้ของ อินเดีย มีผู้เสียชีวิตที่หมู่เกาะอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์ ประมาณ ๙๐๐ คน และที่รัฐทมิฬนาฑูประมาณ ๘,๐๐๐ คนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ เมืองนาคาปัตตินัม (Nagapattinum) ส่วนในประเทศศรีลังกามีผู้เสียชีวิตประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน
- ต่อจากประเทศศรีลังกา คลื่นสึนามิได้เคลื่อนตัวผ่านมหาสมุทรอินเดียไปถึง หมู่เกาะมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ห่างจากเกาะศรีลังกาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๖๕๐ กิโลเมตร เนื่องจากประเทศนี้มีภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะปะการัง เตี้ยๆ จึงได้รับความเสียหายมาก มีรายงานผู้เสียชีวิตประมาณ  ๘๒  คน
- คลื่นสึนามิส่วนหนึ่งยังคงเคลื่อนตัวต่อไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีป แอฟริกา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดกำเนิดแผ่นดินไหวประมาณ ๕,๕๐๐ กิโลเมตร แม้จะ อ่อนกำลังบ้างแล้วแต่ก็ทำความเสียหายให้แก่บริเวณชายฝั่งของประเทศ โซมาเลีย   และประเทศเคนยาได้มากพอสมควร มีผู้เสียชีวิตที่ประเทศโซมาเลีย ประมาณ ๓๐๐ คน  และที่ประเทศเคนยา ๑ คน

          นักธรณีวิทยาให้ความเห็นว่า คลื่นสึนามิ ที่เกิดขึ้นในทะเลอันดามันครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากแผ่นเปลือกโลกอินเดียขยับ ตัวเลื่อนมาทางทิศตะวันออก และมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย ทำให้เกิด แผ่นดินไหวตามแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยเลื่อน (fault) ขนาดใหญ่เป็นแนวยาวตั้งแต่ทางตะวันออกของพม่าและตะวันตกของไทย ลงไป ตามแนวของหมู่เกาะอันดามัน และหมู่เกาะนิโคบาร์ จนถึงทางเหนือของเกาะ สุมาตรา และเนื่องจากแผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากถึงระดับ ๙.๐  ตามมาตราริก เตอร์ จึงเกิดเป็นคลื่นสึนามิแผ่ขยายออกไปโดยรอบในทะเลอันดามันและบางส่วน ของมหาสมุทรอินเดีย
 
 
 
มาตราการป้องกันภัยจากคลื่นสึนามิ
1. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้ รีบออกจากบริเวณชายฝั่งไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจากคลื่นสึนามีเคลื่นที่ด้วยความเร็วสูง
2. เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเล อันดามัน ให้เตรียมรับสถานะการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ โดยด่วน
3. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้ำลงมาก หลังการเกิดแผ่นดินไหวให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพ คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆและอยู่ในที่ดอนหรือน้ำท่วมไม่ถึง
4. ถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิดคลื่นสึนามิพัดเข้าหา เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่งมากๆ จะมีขนาดเล็ก
5. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว เนื่องจากมีการแกว่งไปมาของน้ำทะเล ดังนั้นควรรอสักระยะหนึ่งจึงสามารถลงไปชาดหาดได้
6. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
7. หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทำเขื่อน กำแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรงปะทะของน้ำทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยในเรื่องคลื่นสึนามิ
8. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงสูง
9. วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น กำหนดสถานที่ในการอพยพแหล่งสะสมน้ำสะอาด เป็นต้น
10. จัดผังเมืองให้เหมาะสม บริเวณแหล่งที่อาศัยควรมีระยะห่างจากชายฝั่ง
11. ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ และแผ่นดินไหว
12. วางแผนล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง ในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภัยด้านสาธารณสุข การรื้อถอน และฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
13. อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะหลบหนีทัน
14. คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อได้ยินข่าวการเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์
 
 
ที่มา:
http://atcloud.com/stories/27504
http://www.vcharkarn.com/varticle/267
http://guru.sanook.com/.../การเกิดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน_เมื่อวันที่__๒๖__ธันวาคม__พ.ศ.__๒๕๔๗/
 
 
 
 
 
 
 
 

 

edit @ 22 Nov 2010 15:13:37 by JUNGAPOA

edit @ 22 Nov 2010 15:14:29 by JUNGAPOA

Comment

Comment:

Tweet

Okay you are correct, actually Personal home page is a open source and its assist we can get free from any community or site as it occurs here at this web page.

#116 By Slim Forte Diet Pills (103.7.57.18|220.170.251.76) on 2013-06-23 09:26

Wow! After all I got a webpage from where I be capable of actually get useful information concerning my study and knowledge.

#115 By 2 Day Diet Pills (103.7.57.18|183.136.146.110) on 2013-06-21 18:33

สึนามิ | Chantima Chinarak

#114 By Seo (103.7.57.18|223.83.172.72) on 2013-06-15 19:34

สึนามิ | Chantima Chinarak

#113 By herve leger dress (103.7.57.18|223.83.172.72) on 2013-06-15 19:34

สึนามิ | Chantima Chinarak

#112 By Chanel Handbags Cheap (103.7.57.18|223.83.172.72) on 2013-06-15 19:34

สึนามิ | Chantima Chinarak

#111 By hermes scarves (103.7.57.18|223.83.172.72) on 2013-06-15 19:34

สึนามิ | Chantima Chinarak

#110 By dress herve leger (103.7.57.18|223.83.172.72) on 2013-06-15 19:33

สึนามิ | Chantima Chinarak

#109 By buy chanel (103.7.57.18|122.142.136.17) on 2013-06-15 05:08

สึนามิ | Chantima Chinarak

#108 By chanel bags (103.7.57.18|122.142.136.17) on 2013-06-15 05:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#107 By MBT SLIPPERS MEN (103.7.57.18|122.142.136.17) on 2013-06-15 05:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#106 By herve leger bandage (103.7.57.18|122.142.136.17) on 2013-06-15 05:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#105 By hermes kelly handbag (103.7.57.18|122.142.136.17) on 2013-06-15 05:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#104 By chanel handbag (103.7.57.18|27.214.177.241) on 2013-06-12 13:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#103 By mulberry outlet (103.7.57.18|101.21.229.23) on 2013-06-12 13:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#102 By bandage dresses herve leger (103.7.57.18|101.21.229.23) on 2013-06-12 13:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#101 By mbt clearance (103.7.57.18|27.214.177.241) on 2013-06-12 13:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#100 By louis vuitton outlet (103.7.57.18|182.188.149.72) on 2013-06-11 06:02

สึนามิ | Chantima Chinarak

#99 By cheap monster beats (103.7.57.18|182.188.149.72) on 2013-06-11 06:02

สึนามิ | Chantima Chinarak

#98 By mulberry sale (103.7.57.18|60.176.110.194) on 2013-06-09 05:43

สึนามิ | Chantima Chinarak

#97 By CHRISTIAN LOUBOUTIN UK (103.7.57.18|60.176.110.194) on 2013-06-09 05:43

สึนามิ | Chantima Chinarak

#96 By nike tn (103.7.57.18|36.224.78.121) on 2013-06-07 11:38

สึนามิ | Chantima Chinarak

#95 By Louis Vuitton Outlet (103.7.57.18|36.224.78.121) on 2013-06-07 11:38

สึนามิ | Chantima Chinarak

#94 By BACKLINKS (103.7.57.18|101.82.14.217) on 2013-06-05 17:03

สึนามิ | Chantima Chinarak

#93 By WOW GOLD (103.7.57.18|101.82.14.217) on 2013-06-05 17:03

สึนามิ | Chantima Chinarak

#92 By SEO (103.7.57.18|183.82.133.40) on 2013-06-05 03:24

สึนามิ | Chantima Chinarak

#91 By Cheap Christian Louboutin (103.7.57.18|183.82.133.40) on 2013-06-05 03:24

สึนามิ | Chantima Chinarak

#90 By Sherri Hill Dresses (103.7.57.18|183.82.133.40) on 2013-06-05 03:24

สึนามิ | Chantima Chinarak

#89 By Cheap Mulberry Handbags (103.7.57.18|183.82.133.40) on 2013-06-05 03:24

สึนามิ | Chantima Chinarak

#88 By cheap ipad mini (103.7.57.18|183.82.133.40) on 2013-06-05 03:24

สึนามิ | Chantima Chinarak

#87 By LOUIS VUITTON OUTLET (103.7.57.18|123.234.248.211) on 2013-06-04 14:04

สึนามิ | Chantima Chinarak

#86 By ralph lauren outlet (103.7.57.18|123.234.248.211) on 2013-06-04 14:04

สึนามิ | Chantima Chinarak

#85 By WHOLESALE APPLE IPAD (103.7.57.18|123.234.248.211) on 2013-06-04 14:04

สึนามิ | Chantima Chinarak

#84 By 整形 (103.7.57.18|123.234.248.211) on 2013-06-04 14:04

สึนามิ | Chantima Chinarak

#83 By Jimmy choo outlet (103.7.57.18|220.162.102.22) on 2013-06-04 00:54

สึนามิ | Chantima Chinarak

#82 By Oakley Sunglasses Outlet (103.7.57.18|220.162.102.22) on 2013-06-04 00:54

สึนามิ | Chantima Chinarak

#81 By d3 gold (103.7.57.18|220.162.102.22) on 2013-06-04 00:54

สึนามิ | Chantima Chinarak

#80 By SEO SOFTWARE (103.7.57.18|220.162.102.22) on 2013-06-04 00:54

สึนามิ | Chantima Chinarak

#79 By hermes purse (103.7.57.18|111.172.121.221) on 2013-05-31 07:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#78 By NIKE FREE MENS (103.7.57.18|111.172.121.221) on 2013-05-31 07:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#77 By oakley sunglasses outlet (103.7.57.18|111.172.121.221) on 2013-05-31 07:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#76 By chanel bag (103.7.57.18|111.172.121.221) on 2013-05-31 07:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#75 By HERMES BELT (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:07

สึนามิ | Chantima Chinarak

#74 By herve leger clothes (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#73 By hermes kelly handbags (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#72 By hermes purses (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#71 By Belt Hermes (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#70 By monster beats solo hd (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#69 By HERVE LEGER GOWN (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#68 By hermes handbags (103.7.57.18|111.172.121.221) on 2013-05-31 07:06

สึนามิ | Chantima Chinarak

#67 By hermes birkin kelly (103.7.57.18|118.72.98.218) on 2013-05-31 07:06