ตำแหน่งของโลกในจักรวาล
      โลก ของเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ ที่มีดาวเคราะห์ 9 ดวง
และมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่
สามถัดจากดาวพุธและศุกร์ และถัดจากโลกไปเป็นดาวอังคาร พฤหัสบดี
เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน และพลูโต ตามลำดับ (ปัจจุบันได้ปรับฐานะดาวพลูโต
เป็นเพียงดาวเคราะห์แคระ)

 

ภาพ:484879.jpg
 

      โลก เป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ และเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันได้ว่ามีสิ่งมี ชีวิตอาศัยอยู่ โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,570 ล้าน (4.57×109) ปีก่อน มีลักษณะทรงวงรี โดยเส้นผ่าศูนย์กลางในแนวดิ่งยาว 12,713.56 กิโลเมตร ในแนวศูนย์สูตรยาว 12,756.28 กิโลเมตร เส้นรอบวงตามแนวศูนย์สูตรยาว 40,075 กิโลเมตร เส้นรอบวงตามแนวดิ่งยาว 40,008 กิโลเมตร

      โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในจุดที่ใกล้ที่สุด 147,098,074 กิโลเมตร จากจุดที่ไกลที่สุด 152,097,701 กิโลเมตร แสงต้องใช้เวลาเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลกในระยะเวลาประมาณ 8 นาที

 
อิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อโลกของเรา
      ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ซึ่งเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อโลกและความเป็นอยู่ของมนุษย์มาก ที่สำคัญ ๆ คือ ดวงอาทิตย์ทำให้สภาพภูมิศาสตร์ของโลกแตกต่างกันคือ เขตร้อน เขตอบอุ่นเขตหนาว ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสอากาศที่สำคัญคือ ลม การหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร คือ กระแสน้ำอุ่น กระแสน้ำเย็น นอกจากนั้น ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดวัฎจักรของน้ำซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดวงอาทิตย์นอกจากจะให้แสงสว่างแก่โลกเราแล้วยังกระจายรังสีออกมาด้วย ซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อโลกเรานั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
- ดวงอาทิตย์ทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกแตกต่างกัน เขตต่างๆ ของโลกที่สำคัญๆ คือ เขตร้อน เขตอบอุ่น และเขตหนาว เพราะเขตร้อนได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีระยะทางสั้นที่สุด จึงทำให้ร้อนที่สุด ส่วนเขตอบอุ่น เขตหนาว ระยะของแสงจะยาวขึ้นไปตามลำดับ
 
-ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสอากาศ ในเวลาเดียวกัน แต่ละเขตแต่ละถิ่นจะได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันและระบายความร้อนไม่เท่ากัน เมื่ออากาศ ณ ที่แห่งหนึ่งได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะมีคุณสมบัติเบาขยายตัวลอยสูงขึ้น ณ ที่อีกแห่งหนึ่งมวลอากาศเย็น ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ ขณะที่มวลอากาศที่เย็นกว่าเคลื่อนตัวมาแทนที่ เราเรียกว่า “ลม” หรือการหมุนเวียนของกระแสอากาศ และแต่ละแห่งของโลกจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันตามเขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว จะมีลมประจำปีคือ ลมมรสุม ลมตะวันตก ลมขั้วโลก ตามสถานที่เฉพาะถิ่นจะมีลมบก ลมทะเล ลมว่าว ลมตะเภา เป็นต้น แต่ลมภูเขา ลมบก ลมทะเล เกิดจากการรับความร้อนและการคายความร้อนไม่เท่ากัน คุณสมบัติของน้ำจะรับความร้อนช้าคายความร้อนเร็ว คุณสมบัติของดินจะรับความร้อนเร็วกว่าน้ำคายความร้อนช้ากว่าน้ำคุณสมบัติของ หินภูเขา จะรับความร้อนเร็วกว่าดินคายความร้อนเร็วกว่าการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทร

เกิดจากอิทธิพลของลมและอิทธิพลของการรับความร้อนมากน้อยของกระแสน้ำในมหาสมุทรจะทำให้เกิดกระแสน้ำเย็นไหลมายังเขตอบอุ่นและเขตร้อน และกระแสน้ำร้อนไหลจากเขตร้อนไปยังเขตอากาศเย็น เช่น กระแสน้ำอุ่นกัลฟสตรีม กระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ เป็นต้น

- ดวงอาทิตย์ทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำ วัฏจักรของน้ำทำให้เกิดชีวิตเกิดฝน เกิดเมฆหมอก หยาดน้ำค้าง ไอน้ำในบรรยากาศ หรืออาจกล่าวได้ว่า วัฏจักรของน้ำทำให้เกิดชีวิตและสิ่งแวดล้อม วัฏจักรของน้ำเกิดจาก ขณะที่บรรยากาศร้อยขยายตัวลอยขึ้นเบื้องบนพาไอน้ำไปด้วย และในเงื่อนไขของอุณหภูมิที่ต่าง ๆ กัน รวมทั้งสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ลมกระแสอากาศ จึงทำให้เกิดเมฆฝน พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ

- รังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ รังสีอัลตราไวโอเลตเป็นรังสีที่ทำอันตรายต่อมนุษย์ เช่น
โรคต้อกระจก โรคภูมิแพ้ ผิวหนังที่ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตนาน ๆ อาจเป็นมะเร็งได้ ในบรรยากาศมีชั้น
โอโซน (Ozone) ประกอบด้วยออกซิเจน 2 อะตอม (O+O) ชั้นโอโซนจะมีความหนาพอสมควร ทำหน้าที่รับรังสีอัลตราไวโอเลตไว้ รังสีที่เหลือลงมายังโลกมีเพียงส่วนน้อยไม่ทำอันตรายต่อมนุษย์

- สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Cholo Fluorocabons) หรือซีเอฟซี (CFC)เป็นสารที่มนุษย์ใช้เกี่ยวข้อง
กับเครื่องทำความเย็นและโฟม สารเฮลโรน (Halons) ซึ่งมีธาตุจำพวกคลอรีน (Cl) โบรมีน (Br) สารไนตรัสออกไซด์ สารเหล่านี้มนุษย์มีส่วนทำให้เกิดมากขึ้นในบรรยากาศ มีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำลายชั้นโอโซน ทำให้ชั้นโอโซนบางลงและเมื่อชั้นโอโซนบางลงทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตทะลุผ่านมายังผิวโลกได้มาก ผลคืออุณหภูมิโลกร้อนขึ้นจึงเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

เป็นต้น

ที่มา: https://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=24264

       http://www.spe-ut.net/?q=node/2935

edit @ 14 Jan 2011 20:57:43 by JUNGAPOA

edit @ 14 Jan 2011 21:03:19 by JUNGAPOA

edit @ 14 Jan 2011 21:03:55 by JUNGAPOA

Comment

Comment:

Tweet

How many more years do you have to go? <a href=" http://www.mamaloca.net/retin-a/ ">cost of retin-a micro without insurance</a> a. Enhanced sensitivity to cultural diversity
<a href=" http://gaut.am/is-it-legal-to-buy-viagra-online-from-canada/ ">Is It Safe To Order Viagra From Canada</a> Prior Auth required 44, 54

#35 By XRqeoCdgCGxs (46.105.114.75|46.105.114.75) on 2014-01-10 10:50

We need someone with qualifications <a href=" http://colheradacultural.com.br/zaditor/ ">ketotifen ophthalmic</a> Version 2009 - 1 (10/01/09) Page 9 of 54
<a href=" http://www.sandcreek.com/index.php/motilium ">buy cheap domperidone</a> 714 Date Filled More than 60 days from 28 M/I Date Prescription Written

#35 By WgGNoTyJznTK (37.59.32.148|37.59.32.148) on 2014-01-10 10:50

I'm afraid that number's ex-directory <a href=" http://nationalemsacademy.com/silagra/ ">sildenafil citrate 50mg</a> 4. Members have the responsibility to ask their pharmacist questions about the
<a href=" http://www.sandcreek.com/index.php/motilium ">motilium cost</a> administrative issues. administrative issues. administrative issues. Understands legal issues.

#33 By WgGNoTyJznTK (37.59.32.148|37.59.32.148) on 2014-01-10 10:50

I work with computers <a href=" http://www.amsmaine.com/benicar/ ">benicar 40 mg</a> 800-578-0898 or write to:
<a href=" http://www.tappara.fi/viagra-online-pharmacy/ ">Buy Discount Viagra Online</a> claim has been accepted. If

#33 By XRqeoCdgCGxs (46.105.114.75|46.105.114.75) on 2014-01-10 10:50

I don't like pubs <a href=" http://www.hotelcile.me/dostinex/ ">cabergoline 0.5</a> prescriptions over the Internet and to bill us directly through the system.
<a href=" http://www.lafuga.net/provera/ ">buy cheap medroxyprogesterone</a> laundry room in Ndege House 1. Some of you (particularly the taller ones) will be asked to help pour clean water

#31 By WgGNoTyJznTK (37.59.32.148|37.59.32.148) on 2014-01-10 10:49

Have you got any qualifications? <a href=" http://www.mamaloca.net/retin-a/ ">is there a generic for retin-a micro</a> Make sure the technicians know that the student is there to learn and should be afforded the
<a href=" http://acadiaparishlibrary.org/viagra-costume-halloween/ ">Viagra Cost Per Pill At Walmart</a> must contact the AHEC course coordinator within two business days after the grade is posted.

#31 By XRqeoCdgCGxs (46.105.114.75|46.105.114.75) on 2014-01-10 10:49

How much is a First Class stamp? <a href=" http://www.kirnberger.com/eriacta/ ">buy eriacta</a> 045 No Authorization Found 87 Reversal Not Processed
<a href=" http://www.dymedix.com/trazodone/ ">trazodone 50mg tablets</a> in the student handbook.

#30 By XYzjmheMyerKbx (200.198.252.200|200.198.252.200) on 2014-01-07 20:34

Do you know each other? <a href=" http://www.kirnberger.com/mesterolone/ ">mesterolone online</a> Primer, self-care documentation form and SOAP scoring rubric but must be
<a href=" http://www.koimusicfestival.com/viagra-gold-generique-800mg/ ">viagra gold generique 800mg</a> Preceptor and Other offensive tone, provides correct proactive easily provide or all interactions; uses

#29 By atkcXgCSTvf (91.200.170.3|91.200.170.3) on 2014-01-07 17:10

Is it convenient to talk at the moment? <a href=" http://www.attma.org/order-viagra-online-australia/ ">order viagra online australia</a> with pharmacy staff the role of the pharmaceutical sales representative in
<a href=" http://www.boholplazaresort.com/cymbalta/ ">cymbalta vs. generic duloxetine</a> _Hours of operation, 8:30 am to 5:30 pm M-F and student hours

#28 By BOHERgXwHZpDWZT (118.189.11.10|118.189.11.10) on 2014-01-07 13:47

I've got a very weak signal <a href=" http://www.kirnberger.com/aciphex/ ">buy cheap rabeprazole</a> time); participation in officially recognized activities and sports; weight and height of members of athletic
<a href=" http://www.polleyclinic.com/glucophage/ ">glucophage 500mg</a> 4 8 min 4 22 min

#27 By VgIFzdmBMQeBu (82.202.70.16|82.202.70.16) on 2014-01-07 10:29

Children with disabilities <a href=" http://www.delpiano.com/remeron/ ">remeron tablets</a> demonstrate each of the
<a href=" http://www.mentalhealthhelp.com/differin/ ">buy differin gel 0.3</a> number of different organizations such as patient care groups, religious organizations,

#26 By MnvtDqjVudZghHyXQvE (202.175.83.61|202.175.83.61) on 2014-01-06 21:00

Gloomy tales <a href=" http://www.dymedix.com/micardis/ ">micardis 20mg</a> Each AHEC will provide instruction on designing a research project and presenting a
<a href=" http://www.wataganpark.com.au/eriacta/ ">eriacta online</a> In addition to an ETIN and a Certification Statement, providers need the following before

#24 By iPWNJiOyStTfctJo (118.91.188.6|118.91.188.33, 118.91.188.6) on 2014-01-04 18:29

Gloomy tales <a href=" http://www.dymedix.com/micardis/ ">micardis 20mg</a> Each AHEC will provide instruction on designing a research project and presenting a
<a href=" http://www.wataganpark.com.au/eriacta/ ">eriacta online</a> In addition to an ETIN and a Certification Statement, providers need the following before

#24 By iPWNJiOyStTfctJo (221.178.189.241|221.178.189.241) on 2014-01-04 18:28

Have you got a current driving licence? <a href=" http://www.wollhandwerk.at/mirapex/ ">mirapex coupons</a> We have e-mail in the office and will send and receive messages for you in emergency situations if the
<a href=" http://www.edlaw.org/protonix/ ">cheap pantoprazole</a> unmonitored comments to other health are practitioners, and that this process will occur in each

#23 By FHivtEkVbXkREriNuM (5.254.101.120|unknown, 5.254.101.120) on 2014-01-04 15:05

Lost credit card <a href=" http://acadiaparishlibrary.org/viagra-generica-barata/ ">viagra generica barata</a> Rarely applies the the obtained Usually applies the information to Always applies the
<a href=" http://artivist.com/atarax/ ">atarax 25 mg tablet</a> prescription order had not been issued for a legitimate medical purpose may be

#22 By YEdusyoTmLaTswLGE (14.49.42.25|14.49.42.25) on 2014-01-04 08:25

I can't get a signal <a href=" http://www.totalmediasystems.com/index.php/levitra-20-mg-bayer/ ">levitra 20 mg bayer</a> The Service Learning Experience will involve a variety of patient care experiences to
<a href=" http://www.eddieburgerbar.ca/tinidazole/ ">ciprofloxacin and tinidazole tablets</a> It is important with the administration of Special Authority numbers that any additions or changes

#21 By YEdusyoTmLaTswLGE (14.49.42.25|14.49.42.25) on 2014-01-04 08:25

Special Delivery <a href=" http://nationalemsacademy.com/voltaren/ ">voltaren 25mg</a> Drug Overuse Alert (ER)The Drug Overuse edit determines at the time of refill that less
<a href=" http://www.leaoengenharia.com/atorvastatin/ ">rosuvastatin vs atorvastatin</a> Life in IU House

#20 By YEdusyoTmLaTswLGE (14.49.42.25|14.49.42.25) on 2014-01-04 08:24

Free medical insurance <a href=" http://artivist.com/atarax/ ">purchase atarax</a> process at the hospital.
<a href=" http://www.cancerlifecenter.org/motrin/ ">ibuprofen 600 mg tablet</a> Excluded Individuals/Entities, General Services Administration (GSA)-Excluded Parties List

#19 By YEdusyoTmLaTswLGE (14.49.42.25|14.49.42.25) on 2014-01-04 08:24

Could I order a new chequebook, please? <a href=" http://acadiaparishlibrary.org/viagra-generica-barata/ ">Order Generic Viagra From India</a> prepare large/small technique. Generally well as TPN, well as TPN, epidurals, and
<a href=" http://www.cancerlifecenter.org/motrin/ ">ibuprofen 600 mg high</a> Section 8.0, Table 9 on page

#18 By YEdusyoTmLaTswLGE (14.49.42.25|14.49.42.25) on 2014-01-04 08:24

The United States <a href=" http://www.hotelcile.me/aciphex/ ">cheap aciphex</a> processed for adjudication. If the Processor Control Number (104-A4) field is completed
<a href=" http://www.webrasil.net/priligy/ ">generic priligy</a> on all his/her patients

#17 By TGzWSqHAk (190.204.15.248|192.168.99.1, 190.204.15.248) on 2014-01-04 04:59

International directory enquiries <a href=" http://www.rh-partners.com/paxil/ ">paxil price in pakistan</a> (3) Start the PC program to operate this product.
<a href=" http://www.vinculumgroup.com/trazodone/ ">trazodone purchase online</a> 038 Outpatient Coverage with No Nursing Facility

#16 By XDseLZAjWHd (37.187.32.4|37.187.32.4) on 2014-01-03 21:43

Looking for work <a href=" http://www.rh-partners.com/celexa/ ">how much does celexa cost without insurance</a> 8.0 MEVS CODES (Rev. 07/04)
<a href=" http://www.wollhandwerk.at/voltaren/ ">voltaren xr 100mg</a> the institution. Review institutions policies and procedures, as appropriate.

#15 By bkEPHeMXRsbueo (41.65.38.225|41.65.38.225) on 2014-01-03 18:15

Looking for work <a href=" http://www.rh-partners.com/celexa/ ">how much does celexa cost without insurance</a> 8.0 MEVS CODES (Rev. 07/04)
<a href=" http://www.wollhandwerk.at/voltaren/ ">voltaren xr 100mg</a> the institution. Review institutions policies and procedures, as appropriate.

#14 By bkEPHeMXRsbueo (171.25.193.131|171.25.193.131) on 2014-01-03 18:12

wEY9oV http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#13 By maQxYdtEJwWqHb (23.227.162.5) on 2013-11-14 12:50

1

#12 By 1 (103.7.57.18|85.221.177.89) on 2013-01-19 02:31

1

#11 By -1' (103.7.57.18|85.221.177.89) on 2013-01-19 02:31

http://twey.ru/products/antibiotics/zithromax/order/
zithromax dosage
zithromax side effects
zithromax 250mg
zithromax and alcohol

#10 By hYSGmtMZitZLBnrLh (103.7.57.18|195.62.25.214) on 2013-01-12 17:19

http://eupy.ru/products/antibiotics/zithromax/order/
zithromax dosage
zithromax side effects
zithromax 250mg
zithromax and alcohol

#9 By nKPblfmtJnQtkNRLZ (103.7.57.18|195.62.25.214) on 2013-01-12 14:25

If you try to find place where you can get resume writing here is very fine place for you about this topic, which provide examples and gives an pass to learn how make great CV resumes . But this site is more interesting, and more conducive.

#8 By this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-13 06:58

With our genious and experience, we deliver high quality CFM Development projects and services to our client. It is very simple procedure to receive such services, you just need to check this site "soft-group.com".

#7 By Web site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-11-12 14:24

Are you confused and don’t have the faintest idea where to get papers service uk? Just look here "primewritings.co.uk" and relax.

#6 By essays online uk (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-08-21 07:18

soma - soma no prescription

#5 By tACitVsXTIMgjjp (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 10:12

order valium - order valium

#4 By zBBuFeeTbLDoNNoBCgh (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 22:51

If you continue your investigation close to this post, we would surely order dissertation form at the <a href="http://master-dissertations.com">thesis writing service</a> in web.

#3 By LauraMccoy27 (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-18 03:38