เทคโนโลยีอวกาศ

posted on 14 Jan 2011 21:05 by jungapoa
เทคโนโลยีอวกาศ
        เทคโนโลยีอวกาศ คือการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกของเราและสำรวจ
โลกของเราเองด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก
เมื่อเทียบกับสมัยก่อน ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆมากขึ้น โดยองค์การที่มีส่วนมากใน
การพัฒนาทางด้านนี้คือองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดทำโครงการ
ขึ้นมากมาย ทั้งเพื่อการสำรวจดาวที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะและที่ทำขึ้นเพื่อศึก
ษาสิ่ง ต่างๆในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีทั้งด้านการ
สื่อสาร ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันทำได้อย่างรวดเร็ว  การสำรวจทรัพยากรโลก
ทำให้ทราบว่าปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง   และการพยากรณ์อากาศ
ก็จะทำให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้

                                      

                           

                     

                                

       เทคโนโลยีอวกาศเป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการขยายขอบเขตการศึกษา ค้นคว้าทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และประยุกต์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด อย่างมีความสุขและยั่งยืน

- กล้องโทรทรรศน์เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตการเห็นของมนุษย์ ช่วยขยายให้เห็นรายละเอียดของดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าบางอย่าง ซึ่งนำไปสู่การปรับแก้ทฤษฎีความเชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ

1. กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflect telescope)

หลักการของกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง
กล้องจะรับแสงที่เข้ามากระทบกับกระจกเว้าที่อยู่ท้ายกล้องที่เราเรียกว่า Primary Mirror แล้วรวมแสง สะท้อนกับกระจกระนาบหรือ ปริซึม เราเรียกว่า Secondary Mirror ที่อยู่กลางลำกล้อง เข้าสู่เลนซ์ตาขยายภาพอีกทีหนึ่ง

อัตราขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสของกระจกเว้า / ความโฟกัสของเลนซ์ตา

โครงสร้างภายในของกล้องแบบนิวโทเนียน หรือ กล้องแบบสะท้อนแสง

ข้อดีของกล้องชนิดนี้
1. ใช้กระจกเว้าเป็นตัวรวมแสง ทำให้สามารถสร้างขนาดใหญ่มากๆได้ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเลนซ์ที่มีขนาดเท่ากัน
2. โดยทั้วไปกล้องชนิดนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 นิ้วขึ้นไป ทำให้มีการรวมแสงได้มากเหมาะที่จะใช้สังเกตวัตถุระยะไกลๆ เช่น กาแลกซี เนบิวล่า เพราะมีความเข้มแสงน้อยมาก
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบสะท้อนแสง จะไม่กลับภาพซ้ายขวาเหมือนกล้องแบบหักเหแสง แต่การมองภาพอาจจะ หัวกลับบ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการมองจากกล้องเพราะเป็นการมองที่หัวกล้อง ไม่ใช่ที่ท้ายกล้อง เหมือนกล้องแบบหักเหแสง
ข้อเสียของกล้องชนิดนี้
1. การสร้างนั้นยุ่งยากซับซ้อนมาก
2. มีกระจกบานที่สองสะท้อนภาพอยู่กลางลำกล้อง ทำให้กีดขวางทางเดินของแสง หากเส้นผ่านศูนย์กลาง กล้องเล็กมากๆ ดังนั้นกล้องแบบสะท้อนแสงนี้จะมักมีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 4.5 นิ้วขึ้นไป

2. กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refract telescope)

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถขยาย วัตถุที่อยู่ในระยะไกล กาลิเลโอ เป็นบุคคลแรกที่ประดิษฐกล้องชนิดนี้ขึ้น ประกอบด้วยเลนซ์นูนอย่างน้อยสองชิ้น คือ เลนซ์วัตถุ (Object Lens)เป็นเลนซ์ด้านรับแสงจากวัตถุ ซึ่งจะมีความยาวโฟกัสยาว (Fo) และเลนซ์ตา (Eyepieces) เป็นเลนซ์ที่ติดตาเราเวลามอง ซึ่งมีความยาวโฟกัสสั้น (Fe) กว่าเลนซ์วัตถุมากๆ

อัตราการขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสเลนซ์วัตถุ Fo /ความยาวโฟกัสเลนซ์ตา Fe

หลักการของกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสง
เลนซ์วัตถุจะรับแสงจากวัตถุที่ระยะไกลๆแล้วจะเกิดภาพที่ตำแหน่งโฟกัส(Fo) เสมอ แล้ว เลนซ์ตัวที่สอง หรือ เลนซ์ตา (Fe) จะขยายภาพจากเลนซ์วัตถุอีกครั้ง ซึ่งต้องปรับระยะของเลนซ์ตา เพื่อให้ภาพจากเลนซ์วัตถุที่ตำแหน่ง Fo อยู่ใกล้กับ โฟกัสของเลนซ์ตา Fe และทำให้เกิดภาพชัดที่สุด

โครงสร้างภายในของกล้องแบบหักเหแสง ที่เลนซ์วัตถุมักจะให้เลนซ์สองแบบที่ทำมาจากวัสดุคนละประเภท เพื่อลดอาการคลาดสี

ข้อดีของกล้องแบบหักเหแสง
1. เป็นกล้องพื้นฐานที่สร้างได้ไม่ยากนัก
2. โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยๆจึงมีน้ำหนักเบา
ข้อเสียของกล้องแบบหักเหแสง
1. เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย ทำให้ปริมาณการรับแสงน้อยไม่เหมาะใช้ดูวัตถุไกลๆอย่าง กาแลกซีและเนบิวล่า
2. ใช้เลนซ์เป็นตัวหักเหแสง ทำให้เกิดการคลาดสีได้หากใช้เลนซ์คุณภาพไม่ดีพอ จึงต้องมีการใช้เลนซ์ หลายชิ้นประกอบกันทำให้มีราคาสูง
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบหักเหแสงจะให้ภาพหัวกลับและกลับซ้ายขวา คืออ่านตัวหนังสือไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นกล้องแบบนี้จะต้องมี diagonal prism เพื่อช่วยแก้ไขภาพ

ประวัติการส่งยานอวกาศ

- พ. ศ. 1775 ชาวจีนใช้จรวดขับดันลูกธนูเป็นอาวุธ

- ประเทศไทยเล่นบั้งไฟในงานบุญ ( ไม่ได้บันทึกปี)

- พ. ศ. 2446 ไซออล คอฟสกี (Tsiokovski) ชาวรัสเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกความคิดในการเกิดทางระหว่างดาว ซึ่งต้องเดินทางผ่านห้วงอากาศ

- พ. ศ. 2469 โรเบิร์ต กอดดาร์ด (Robert Goddard) ชาวอเมริกันประสบความสำเร็จในการใช้จรวดเชื้อเพลิงเหลว

ผลของความก้าวหน้าด้านอวกาศ

จากการสำรวจอวกาศทำให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งความรู้เกี่ยวกับโลก อวกาศในห้วงลึก และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อโครงการอวกาศ เป็นผลให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความรู้ดังกล่าว ได้แก่

- ความก้าวหน้าของระบบโทรคมนาคม

- การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจจับ วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีพลังงาน

- การเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกและกว้างทางดาราศาสตร์

 เรามารู้จักโครงการอวกาศที่สำคัญๆกันดีกว่า 
-ยานมารีเนอร์ 10 สำรวจดาวพุธ เป็นยานอวกาศลำเดียวที่ไปสำรวจดาวพุธ และเป็นยานอวกาศลำแรกที่สำรวจดาวเคราะห์มากกว่าหนึ่งดวง ระหว่างทางไปดาวพุธก็ได้ถ่ายรูปดาวศุกร์ไว้ และไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วย ได้ไปสำรวจและถ่ายภาพดาวพุธมากกว่า 2,700 ภาพ และยังได้ตรวจสนามแม่เหล็กและอุณหภูมิพื้นผิวของดาวพุธด้วย
-ยานยูลิสซิส สำรวจดวงอาทิตย์ ยานขนส่งดิสคัฟเวอรีนำยานยูลิสซิสขึ้นไปปล่อย ยานลำนี้เป็นลำแรกที่สำรวจอากาศบริเวณเหนือขั้วทั้งสองข้างของดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถส่งยานลำนี้เข้าสู่วงโคจรของดวงอาทิตย์ได้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องส่งไปที่ดาวพฤหัสบดีก่อน แล้วแรงโน้มถ่วงที่สูงมากของดาวพฤหัสฯก็จะดึงและผลักยานให้เข้าสู่วงโคจร ของดวงอาทิตย์ ผ่านเหนือขั้วใต้และขั้วเหนือเพื่อศึกษาลมสุริยะ
-ยานไพโอเนียร์วีนัส สำรวจดาวศุกร์ สำรวจบรรยากาศที่หนาทึบของดาวศุกร์ ยานออบิเตอร์โคจรอยู่เหนือเมฆ ใช้เรดาห์สำรวจทำแผนที่พื้นผิวดาวศุกร์
-ยานไวกิ้ง 1 และไวกิ้ง 2 สำรวจดาวอังคาร งานหลักก็คือการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร เมื่อยานลงบนดาวอังคารก็ได้ตรวจสอบวิเคราะห์ดินบนดาวอังคาร และไม่มีหลักฐานแจ้งว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

-ยานอวกาศสำรวจดาวหางและดาวเคราะห์น้อย คือ ยานอวกาศจอตโตถูกส่งไปยังดาวหางฮัลเลย์ และได้ภาพกลับมาเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งยานได้เข้าไปเฉียดใจกลางหัวดาวหางเพียง 600 กม. ยานอวกาศเนียร์ก็เป็นยานลำแรกที่ไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยเอรอน
-ยานแคสสินี สำรวจดาวเสาร์ ยานอวกาศลำนี้ได้ไปสำรวจไฮเกนส์ลงไปผ่นบรรยากาศหนาทึบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ของไททันบริวารของดาวเสาร์ และได้เคลื่อนที่เข้าใกล้ไททันและบริวารอื่นๆเป็นจำนวน 30 ครั้ง
-ยานกาลิเลโอ สำรวจดาวพฤหัสฯ ใช้เวลา 6 ปีในการเดินทางไปถึง ในระหว่างทางยานกาลิเลโอก็ได้เข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยเป็นครั้งแรกในประวัติ ศาสตร์ ชื่อว่าดาวเคราะห์น้อย แกสปรา และอีกดวงคือ ไอดา
-ยานวอยเอเจอร์ 2 สำรวจดาวยูเรนัสและเนปจูน ได้เดินทางผ่านดาวเคราะห์ยักษ์ 4 ดวง ตอนแรกผ่านดาวพฤหัสฯและดาวเสาร์ ก่อนที่จะผ่านดาวยูเรนัสและเนปจูน
-ยานลูนาร์โปรสเปกเตอร์ สำรวจดวงจันทร์ ยานนี้ถูกส่งไปเพื่อสำรวจดวงจันทร์ ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวและภายในดวงจันทร์
      -โครงการอะพอลโล เป็นโครงการต่อเนื่องเมอร์คิวรี่ และ เจมินี่ มีเป้าหมายสำคัญคือ จะนำมนุษย์ลงไปสำรวจดวงจันทร์
เป็นต้น

ที่มา: http://yakisoba.exteen.com/20051120/entry

        http://www.anek2009.ob.tc/earth_astro/eart14.htm

       

Comment

Comment:

Tweet

#19 By (194.246.102.4|194.246.102.4) on 2015-07-13 00:01

#18 By (194.246.102.4|194.246.102.4) on 2015-07-13 00:00

#17 By (194.246.102.4|194.246.102.4) on 2015-07-13 00:00

#16 By (107.167.24.130|148.251.91.38, 107.167.24.130) on 2015-06-22 09:34

#15 By (107.167.24.130|148.251.91.38, 107.167.24.130) on 2015-06-22 09:33

#14 By (107.167.24.130|148.251.91.38, 107.167.24.130) on 2015-06-22 09:33

I do consider all the ideas you've presented on your post. They're really convincing and can certainly work. Still, the posts are very brief for novices. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post. aebgedadfkecdcee

#13 By (83.86.130.92|148.251.92.48, 83.86.130.92) on 2015-05-11 00:47

#12 By (83.86.130.92|148.251.92.48, 83.86.130.92) on 2015-05-11 00:41

#11 By (91.84.147.65|148.251.91.38, 10.0.10.1, 91.84.147.65) on 2015-03-01 08:16

#10 By (95.140.197.2|148.251.91.38, 95.140.197.2) on 2015-02-28 07:17

#9 By (95.140.197.2|148.251.91.38, 95.140.197.2) on 2015-02-28 07:17

#8 By (95.140.197.2|148.251.91.38, 95.140.197.2) on 2015-02-28 07:16

My own wife and I fell over here by a poles apart trap forward also contemplated I'd personally restraint points unconscious. I like exactly what I envision i really am located absolutely charting you. Look forward to bebeeddcfdacfdeb

#7 By (118.97.130.10|178.63.0.194, 118.97.130.10) on 2014-04-26 06:55

#6 By (201.234.124.34|148.251.91.38, 201.234.124.34) on 2014-04-18 15:44

not dimethylaminohigher well reliever Seek and one and about there and, 5 mg zolpidem, 081542,

#5 By zolpidem cr 12.5 (103.7.57.18|91.220.220.3) on 2012-11-16 10:07

Forbe to is harmful for stearate we and show phosphate one, zolpidem picture, husgoe,

#4 By lunesta or ambien (103.7.57.18|91.220.220.3) on 2012-11-16 10:06

soma buy - buy soma 350mg

#3 By mBYemPIxjlgQCPrlrAk (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 10:02

meridia generic - meridia buy

#2 By VqaYkacNea (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 08:12

klonopin - klonopin no prescription

#1 By LlQZxNjza (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 20:44